Joyful Group - Creating world class corporate cultures

Bakgrund till programmet Hållbar förändringsledning (HFL)Morgan-Borg-Portrait-Official
Under de senaste 25 åren har jag som konsult arbetat med coaching av ett stort antal grupper och individer. Liksom många andra konsulter inom mitt verksamhetsområde har jag varit en hängiven anhängare av Ph D Will Schutz forskning och teorier kring hur individer interagerar med varandra.

Hans doktorsavhandling FIRO – A three dimensional theory of interpersonal behaviour är många bekanta med i Sverige, bland annat via Gällöfsta Perlans mycket uppskattade och kända UGL kurser. I det som blev Will Schutz sista FIRO – baserade program, The Human Element, fick jag 1999 möjlighet att organisera och assistera honom i den hans första handledarutbildningen i Europa.
Det gjorde att The Human Element som program blev känt för ett stort antal människor. Intresset ökade också markant för detta program efter vår första handledarutbildning. Det finns i Sverige idag drygt 230 handledare i programmet The Human Element.
Under åren som jag arbetat med The Human Element och även med andra FIRO baserade program, har jag blivit alltmer klar över att det är något som saknas.

I mina dåvarande diskussioner med Ph D Will Schutz efterlyste jag en tydligare koppling i hans program till en önskad utveckling och förändring även för verksamheten. Inte bara ett program som skapade värde för individen utan också ett mervärde för organisationen. Efter hans bortgång 2002 förstod jag att det inte skulle ske någon sådan utveckling. Jag har därför under åren prövat mig fram i en mängd olika sammanhang för att utveckla ett hållbart program som skapar en kultur som ger värde för både individ och organisation. De senaste tre åren har jag ägnat mig åt att reflektera över vilka mänskliga faktorer som resulterar i ökad motivation, förändringsvilja och ett etiskt, moraliskt förhållningssätt. I min bok Den inre kompassens makt – En förändringsfilosofi, utvecklar jag dessa tankegångar.

Vi ser så gott som dagligen exempel på när den verkliga kulturen i en organisation inte är stämmer med den önskade. Kriser uppstår, ofta med en värderingskollaps som följd, vilket innebär ett sviktande förtroende för organisationen eftersom kulturen inte är hållbar i längden. Risken är uppenbar att den gamla kulturen enbart ersätts med ökad struktur och detaljstyrning. Något som inte uppmuntrar till motivation, förändringsvilja och kreativitet. Det är viktigt med balans mellan struktur och kultur för att det ska kunna resultera i ett önskat arbetssätt.

Min erfarenhet och övertygelse är att vi behöver utgå från ledarnas egna värderingar om vi vill ha en hållbar kultur. För när vi fattar våra beslut så gör vi det utifrån våra personliga värderingar. Det är det som avgör vad vi anser är rätt eller fel, möjligt eller inte möjligt. De företag som förstår inverkan och betydelsen av att värna om de mänskliga aspekterna i arbetet, de är morgondagens vinnare. För det är där de duktiga medarbetarna vill vara, det är där viljan till snabba förändringar sker. Det är där företag blomstrar, för medarbetarna tillåts där att utvecklas och blomstra tillsammans med företaget. “Om vi inte utvecklas står vi stilla”. Vi erbjuder metoder för att realisera en kultur där den verkliga kulturen stämmer överens med den önskade kulturen. En kultur som har de mänskliga värdena som förtecken.

Vi skapar företag i världsklass – genom en hållbar kultur i världsklass!